Search

Cơ cấu tổ chức

 

 

Cao Thị Bảo - Bí Thư

 

 

 

 

Nguyễn T.Ngân Quỳnh - P Bí Thư

Mai Thị Hường - Chi Ủy Viên

 

  • Ngày cập nhật: 14/03/2022
  • Ngày đăng: 13/03/2022
In nội dung

 

 

Cao Thị Bảo - Hiệu Trưởng

 

 

 

 

Nguyễn T.Ngân Quỳnh - Phó Hiệu Trưởng

 

Lê Thị Mân - Phó Hiệu Trưởng

 

  • Ngày cập nhật: 14/03/2022
  • Ngày đăng: 13/03/2022
In nội dung

 

 

Nguyễn T.Ngân Quỳnh -  Chủ tịch Công Đoàn

 

 

 

 

Nguyễn Thị Phương - Ủy viên BCH CĐ

 

Phan Thị Phương -  Ủy Viên BCH CĐ

 

  • Ngày cập nhật: 14/03/2022
  • Ngày đăng: 13/03/2022
In nội dung

1.Nguyễn Thị Thầm – Tổ trưởng

2.Phạm T.Thanh Trang – Thành viên

3.Phạm Thị Nhung – Thành viên

4.Vũ Ngọc Thanh – Thành viên

5.Nguyễn Duy Cường – Thành viên

6.Phan Văn Nhất – Thành viên

 

  • Ngày cập nhật: 13/03/2022
  • Ngày đăng: 13/03/2022
In nội dung

Tổ 25-36 Th và 4-5 Tuổi:

1.Đăng Ngọc Như Thảo – Tổ trưởng

2.Phan Thị Linh Nhân – Tổ phó

3.Phạm Thị Ngọc – Thành viên

4.Trần Thị Thái Hòa - Thành viên

5.Nguyễn Thị Nga - Thành viên

6.Võ Thị Thu Hằng - Thành viên

7.Đặng Thị Minh Hiếu - Thành viên

 

Tổ MG 3-4 và 5-6 Tuổi:

1.Mai Thị Hường – Tổ trưởng

2.Phan Thị Phương – Tổ phó

3.Phan Thị Tường Lan – Thành viên

4.Võ Thị Mỹ - Thành viên

5.Nguyễn Thị Thục Nhi – Thành viên

6.Nguyễn T.Bích Huyền – Thành viên

7.Vũ Thị Ngoan – Thành viên

8.Trần Thị Mai – Thành viên

 

  • Ngày cập nhật: 13/03/2022
  • Ngày đăng: 13/03/2022
In nội dung