• 00012
  • 00001-1
  • 00003-3

Thông báo chung

Album ảnh

Quốc tế phục nữ 20-10
Quốc tế phục nữ 20-10
Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11
Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11
Ngày 22 tháng 12
Ngày 22 tháng 12
Hoạt động ngoại khóa
Hoạt động ngoại khóa
Hội thi
Hội thi
Chuyên đề giáo dục
Chuyên đề giáo dục
Tết Trung thu
Tết Trung thu
Tết Cổ truyền
Tết Cổ truyền
Khai giảng
Khai giảng
Tổng kết năm học
Tổng kết năm học
Hội Nghị CBVC
Hội Nghị CBVC
Quốc Tế Phụ Nữ
Quốc Tế Phụ Nữ

CÁC ĐIỂM TRƯỜNG

  • Địa chỉ: Tổ 1- Hà Phước - P Vĩnh Phước
  • Địa chỉ: Tổ 5, Hẻm 240 - Đường 2 tháng 4
  • Địa chỉ: Tổ 10, Sơn Thủy - Vĩnh Phước
  • Địa chỉ: Tổ 17 - Trường Phúc - Vĩnh Phước

Video

Việt Nam i Love: